Geschiedenis

Historie van onze speeltuin

Historie

Speeltuin De Koppel is opgericht op 4 februari 1952. Sinds die tijd maakt de speeltuin onlosmakelijk deel uit van de woonwijk De Koppel, die vooral in de jaren ’50 is ontstaan. Mede doordat de woonwijk voor 80% uit huurwoningen bestaat, is er sinds de start sprake van een grote mate van sociale cohesie. Door de jaren heen heeft de speeltuin een steeds prominentere rol in de woonwijk, maar ook in geheel Borculo verworven. Speeltuin De Koppel is een begrip in Borculo e.o.

In 2000 heeft er een grootscheepse vernieuwing/herinrichting van de speeltuin plaatsgevonden.

Tussen 2010 en 2017 heeft ProWonen in nauwe samenwerking met buurtbewoners en de gemeente Berkelland woonwijk ‘de Koppel’ stevig aangepakt. 

Onderdeel van de vernieuwde woonwijk is een forse uitbreiding van het speeltuingebouw, dat sindsdien een multifunctionele toepassing kent. Het is een wijkgebouw geworden met inmiddels een aantal verenigingen en clubjes als huurders die hun activiteiten in dit gebouw uitoefenen. Mede met het oog op het multifunctionele karakter van het gebouw is dit inmiddels in een aparte stichting ondergebracht. De speeltuinvereniging is nu één van de huurders van het gebouw.

Gezien de grootscheepse renovatie van en nieuwbouw in woonwijk De Koppel, waaronder de realisatie van het nieuwe wijkgebouw en de noodzaak tot vervanging van een aantal speeltoestellen, was dit het uitgelezen moment om ook onze speeltuin grondig aan te pakken.

Als speeltuinvereniging zijn er in januari 2024 zo’n 90 gezinnen lid. Daarnaast tellen we een ruim aantal donateurs, veelal oud leden en overige buurtbewoners die de speeltuin een warm hart toedragen.